top of page

Mer om mig

Jag är utbildad violinist i Italien på Konservatoriet i Napoli samt Santa Cecilia Akademin i Rom med vidare studie i Milano. Under mina studier i Milano hörde jag talas om Alexanderteknik för första gången och redan då väcktes min nyfikenhet.

Mina första Alexandertekniklektioner började jag ta i Sverige 2011. Min dåvarande Alexanderlärare som var verksam i Malmö kom mer och mer sällan till Varberg och samtidigt blev min nyfikenhet för tekniken bara större. Jag kände att lektionerna hjälpte mig och jag ville veta mer. Jag bestämde mig för att utbilda mig till Alexanderlärare och åkte två dagar i veckan till F. M. Alexanderskolen i Köpenhamn i 6 år.

Alexandertekniken har tagit mig på en personlig resa. Under resans gång har jag märkt, och märker även idag, att processen fortsätter med både fysiska och psykiska förbättringar. Jag har lärt mig att tänka mer holistiskt och att det inte går att separera tanken från kroppen. Dom hänger ihop.

Idag kan jag ta hand om mig själv på ett bättre sätt. Jag är mer flexibel och mer medveten om min kropp och kan därmed förebygga onödiga spänningar. Min verktygslåda har fyllts på med fler verktyg som jag har användning för i olika situationer i mitt liv. Alexandertekniken byggs på principer som kan användas i allt som vi gör i det vardagliga livet.

IMG_2613 (1).jpg
bottom of page